วิธีปฏิบัติการเล่นลูกวอลเลย์บอลมือล่าง

SBO Thai

การเล่นวอลเลย์บอลนอกจากจะทำให้ผู้เล่นมีความอดทน และมีความคล่องแคล่วว่องไวแล้ว เมื่อร่างกายได้ออกกำลังกายยังช่วยให้ระบบต่างๆ ภายในร่างกายได้ทำงานประสานสัมพันธ์กัน สำหรับผู้เล่นวอลเลย์บอลที่มีความสามารถสูงสามารถสร้างชื่อเสียงให้กลับตนเอง และประเทศชาติได้

การเล่นลูกมือล่าง หรืออาจจะเรียกว่า “การเล่นลูกสองมือล่าง” โดยทั่วไปแล้วคนก็จะนิยมเรียกว่า “ลูกมือล่าง” การเล่นลูกมือล่างนี้จะใช้มือทั้งสองข้างเล่นลูกบอล โดยการจับหรือประสานมือทั้งสองให้ชิดกัน แล้วให้กระดูกแขนที่ติดกับหัวแม่มือตั้งขึ้นเป็นสัน พยายามจัดให้ต้นแขนและนิ้วหิ้วแม่มือเรียงขนานกันไป ซึ่งแขนจะต้องเหยียดตึงเป็นท่อนเดียวกัน นิ้วหัวแม่มือจะต้องเรียงชิดเสมอกันและไม่ทับกัน ซึ่งวิธีปฏิบัติการเล่นลูกมือล่างมีดังนี้

  1. เมื่อลูกบอลลอยมาให้เคลื่อนที่เข้าไปใต้ลูกบอล ในลักษณะการลากเท้าแล้วจึงย่อตัวให้อยู่ใต้ระดับลูกบอลสายตาจะต้องจ้องดูการเคลื่อนที่ของลูกบอลตลอดเวลา
  2. ทรงตัวให้มั่นคง แขนทั้งสองประสานกันให้แน่นเหยียดตึงทำมุมประมาณ 45 องศากับลำตัว
  3. เมื่อลูกบอลลอยมาให้เคลื่อนที่เข้าไปหยุดในตำแหน่งที่ลูกบอลจะตกกระทบระหว่างข้อมือและกึ่งกลางแขนท่อนล่าง
  4. ตีลูกบอลขึ้นด้วยแรงส่งของเท้าและลำตัว โดยพยายามรักษาตำแหน่งของแขนไว้ไม่ยกเหวี่ยงตามลูกบอลไป นอกจากส่งตามเพียงเล็กน้อย
  5. รักษาตำแหน่งของร่างกายและทรงตัวให้ดี
  6. เตรียมพร้อมที่จะเล่นต่อไป
  7. วิธีปฏิบัติการเล่นลูกมือล่างนั้นสำหรับผู้เล่นมือใหม่อาจจะเป็นเรื่องที่ยาก แต่ถ้าผู้เล่นใช้วิธีการวาง

หลังมือไว้ในอุ้งมืออีกข้างจะทำให้การจับมือทั้งสองข้างกระชับขึ้น และยังเหมาะกับเด็กๆ ด้วย