ประโยชน์ของกีฬาแชร์บอล

กีฬาแชร์บอลถึงแม้ว่าจะเป็นกีฬาที่มีความนิยมเล่นในหน่วยงานต่างๆในโรงเรียนเท่านั้นแต่กีฬาแชร์บอลรอบมีประโยชน์มากมายที่จะทำให้ผู้เล่นนั้นสนุกสนานอีกทั้งยังได้ประโยชน์กับการเล่นกีฬาแชร์บอลอีกด้วยซึ่งกีฬาใช้ตอนนั้น จะเป็นกีฬาประเภทที่ใช้ร่างกายทุกสัดส่วนในการเล่นกีฬาดังนั้นกีฬาแชร์บอลจึงเป็นกีฬาที่มีประโยชน์อย่างมากทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้เล่นรวมถึงการที่ทำให้ผู้เล่นมีความรักและความสามัคคีกันในทีมที่ทำการแข่งขัน

ด้วยกีฬาแชร์บอลเป็นกีฬาที่มีการมุ่งเน้นในเรื่องของการปวดฟันหรือเป็นกีฬาที่ปูพื้นในเรื่องของการเล่นกีฬาจำพวกของบาสเกตบอล กีฬาแฮนด์บอล หรือ ในส่วนของกีฬาประเภทอื่นที่จะมีการนำเอาเข้ามาได้เช่นกันเพื่อเป็นการฝึกความพร้อมของร่างกายและจิตใจของนักกีฬาที่ใช้ในการทำการแข่งขัน

ดังนั้นประโยชน์ของการแข่งขันกีฬาแชร์บอลสามารถใช้ได้ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมซึ่งกีฬาแชร์บอลจึงเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งเลยที่ทำให้ผู้เล่นได้รับประโยชน์อย่างมากในด้านอื่นๆเป็นอย่างมากดังนี้

1.ทักษะพื้นฐานต่างๆจากการฝึกและการเล่นแชร์บอลรวมไปถึงนำเอากีฬาแชร์บอลไปประยุกต์ใช้ในการเล่นกับกีฬาอื่นๆได้เช่นเดียวกัน จึงทำให้กีฬาแชร์บอลเป็นกีฬาที่เรานำเอามาประยุกต์ใช้ในกีฬาบาสเกตบอล กีฬาแฮนด์บอล ด้วย หากสังเกตดูการแข่งขันทั้ง 2 ประเภทดีๆจะเห็นได้ว่าทั้งสองประเภทน้ำจะมีส่วนผสมของกีฬาแชร์บอลเข้ามาเป็นส่วนประกอบของการแข่งขันด้วยนั่นเอง

  1. เป็นกีฬาที่ช่วยในเรื่องของการส่งเสริมให้ผู้เล่นเป็นผู้นำและการเป็นผู้ ตามที่ดี
  2. จะช่วยทำให้ผู้เล่นสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของตนเองได้อย่างรวดเร็วและมีสมาธิในการจดจ่อกับการแข่งขันตลอดจนจบการแข่งขันได้อีกด้วย
  3. ผู้เล่นมีความคล่องแคล่ว ว่องไว และมีความอดทนในการเล่นเป็นอย่างดีอีกทั้งยังเป็นการช่วยฝึกสมาธิให้ผู้เล่นสำหรับคนที่สมาธิสั้นก็สามารถที่จะเข้ามาเล่นกีฬาแชร์บอลได้เช่นเดียวกัน
  4. ทำให้ผู้เล่นมีความเชื่อมั่นในตนเองมากยิ่งขึ้นรวมถึงทำให้ผู้เล่นเกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลินในการเล่นกีฬาชนิดนี้อีกด้วยจึงทำให้เป็นตัวช่วยในเรื่องของจิตใจที่หนักแน่นและสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยรวมถึงยังเป็นสิ่งที่จะทำให้มีความสามัคคีในชุมชนหรือสามัคคีในหมู่คณะรวมทั้งรู้จักการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยทำให้กีฬาแชร์บอลเป็นกีฬาที่จะใช้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกีฬาในโรงเรียน หน่วยงาน เพื่อที่จะเป็นการนำมาสร้างความสัมพันธ์อันดีงามของบุคคลในหน่วยงานนั้นๆและยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับบุคคลอีกด้วยอีกทั้งยังเป็นตัวช่วยให้เกิดความสนุกสนานและช่วยให้ไม่เกิดความเครียดตลอดการทำงานมายด้วย